เกี่ยวกับองค์กร


วิสัยทัศน์ : มรณานุสติเป็นความจริงที่เหนือความจริง และมีอยู่จริงในทุกชีวิต การสร้างสรร สาระความจริงที่ส่งเสริมคุณค่าประโยชน์แห่งชีวิตทั้งมวล และเมื่อชีวิตทั้งมวล ได้รับประโยชน์ นั่นคือคุณาปการที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

พันธกิจ : ซี-เซส มีความรู้ ความเข้าใจ ในธรรมชาติชีวิตและมีศักยภาพพร้อมที่จะให้บริการจัดการ สร้างสรรและนำเสนอสาระสำคัญแห่งชีวิตที่มีคุณค่าให้กับทุกท่านที่ปรารถนาสร้างสรรเส้นทางชีวิตสู่มิติใหม่ของบริบทแห่งมรณานุสติ


ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี-เซส ทะเบียนเลขที่ 0121550240039 ที่อยู่เลขที่ 133/388 หมู่ 2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-924-2726 โทรสาร 02-924-2726 


Corpse Ceremony Events Service เรียก C-CES (ซีเซส)

ซีเซส บริการงานอีเวนท์ ในพิธีงานศพ

ชีวิตทั้งมวลล้วนสู่ความตาย ทุกเพศ ทุกวัย มีความตายเป็นชีวิต และพร้อมที่จะจากไปเมื่อถึงเวลา และหมดเวลาวาระแห่งชีวิต หลังจากนั้นการจัดการงานศพ จะเป็นหน้าที่ของญาติพี่น้อง หรือมิตรสหายร่วมกันดำเนินการจัดงานพิธีศพตามประเพณีเดิมๆ ที่สืบทอดกันมา ซึ่งส่วนมากมักจะมีข้อจำกัดในการคิดสร้างสรรงานอีเวนท์ จึงทำให้งานพิธีมีความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน

ด้วยเหตุนี้เราจึงเกิดความคิดสร้างสรรและมีวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะจัดงานพิธีศพให้สมบูรณ์ที่สุด ในลักษณะงานอีเวนท์ ที่น่าสนใจ พวกเราคณะทำงาน ซีเซส คือ ทีมงานอีเวนท์ ในการจัดการงานพิธีศพ ที่มีความพร้อมเพื่อนำเสนอความคิดสร้างสรรจัดงานอีเวนท์ งานศพได้อย่างมีคุณภาพ

ซีเซส มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรงานพิธีศพให้มีความหมายครบทุกมิติของชีวิตผู้ที่จากไป และสร้างความประทับใจอย่างมีสาระความหมายแห่งชีวิตของผู้ที่จากไป เพื่อเป็นการอำลา อาลัย และสื่อถึงความรักอย่างบริสุทธิ์ใจ ณ ช่วงเวลาสุดท้ายแห่งดวงจิตวิญญาณของผู้ที่จากไป นิรันดร.....

ในกระบวนการจัดการ ซีเซส ตามรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เสนอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน แต่ยังมีรายละเอียดขั้นตอนในเนื้องาน Operations เป็นแนวทางปฏิบัติงานตามขั้นตอนของงานศพที่ต้องจัดแบ่ง SEQUENCE เป็นส่วนๆ โดยทีมงานจะให้การปรึกษาในรายละเอียด รูปแบบต่างๆ และวิธีดำเนินการตามที่ท่านต้องการ เช่น 

1. ในส่วนงานพิธีกรรม กรณีสถานที่ประกอบพิธีศพ และดูแลการจัดการพิธีศพ เรามีทีมงานรับผิดชอบ และดำเนินการทุกขั้นตอนตามประเพณีศพที่ท่านต้องการ 

2. ในส่วนกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ ทีมงาน C-CES จะดำเนินการให้ท่านดังนี้
2.1 camera and viedo camera
2.2 Books printing
2.3 speech prepareing
2.4 communication and advertising
2.4 on line communicate
2.5 อื่นๆที่เกี่ยวข้องฯ

3. ส่วนงาน Events and creative C-CES มีทีมงานมืออาชีพดำเนินการจัดการให้ท่านในหลายกรณี ดังนี้
3.1 design and events operation plan
3.2 management on order agreement and negotiation
3.3 all equipment events responsibility and also flower concept events
3.4 drama, music, singer, acting and more can be provide to clients

4. ในส่วนงานบริการทั่วไป เช่น การจัดเตรียมอาหาร การจัดทำของชำร่วย หรือของที่ระลึกอื่นๆ เป็นไปตามความต้องการของท่านที่ใช้บริการ โดยทีมงาน C-CES จะเป็นผู้ให้การปรึกษาและสร้างสรรค์ เพื่อเน้นความหมาย และสื่อถึงคุณค่าของผู้เสียชีวิตให้ผู้อยู่เบื้องหลังได้มีความประทับใจอย่างสุดซึ้งในวาระสุดท้าย

5.ทีมงาน c-ces ให้บริการสร้างสรรงาน อีเวนท์ ที่จะทำให้บรรยากาศงานพิธีศพดูน่าสนใจและเป็นการสร้างคุณค่าอันมีเกียรติเพือส่งดวงวิญญาณสู่สุขติภพนิรันดร์กาล โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะ c-cess ไม่ได้กำหนดหรือเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากท่านแต่ประการใด เรายินดีดำเนินการและจัดการงาน อีเวนท์ ตามความต้องการของท่านให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์


6. ด้วยนโยบายการแบ่งบันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในสังคมมนุษยชาติที่มีวาระชีวิตแห่งมรณานุสติ c-ces จึงได้จัดตั้งกองทุน "สร้างกรรมดี" เพื่อช่วยเหลือทุกชีวิตแห่งมรณานุสติทั้งมวล

บัญชีบริจาค ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 736-279-5510
ชื่อบัญชี หสม.ซี-เซส เพื่อ "สร้างกรรมดี"

การตรวจสอบบัญชี รายรับ รายจ่าย ของกองทุน "สร้างกรรมดี" มีระบบการเปิดเผยข้อมูล แสดบัญชี รายรับ รายจ่ายอย่างโปร่งใส ทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ลิงก์สำหรับการตรวจสอบบัญชี (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)