เรียกใช้บริการอาสาสมัคร C-CES

C-CES มีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการ เพื่อสร้างสรรคความระลึกถึงที่น่าจดจำสำหรับคนที่ท่านเคารพรักอย่างสูงสุด ณ.ช่วงเวลาสุดท้ายแห่งชีวิต ดังนี้
  1. บันทึกภาพนิ่งและถ่ายทำวีดีโอ โดยทีมงานอาสาสมัคร
  2. เรียบเรียงคำกล่าวไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง
  3. ทีมอาสาสมัคร C-CES พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างงานพิธี
สามารถติดต่อขอรับบริการที่่หมายเลข 081-821-8370, 086-314-7866


อาสาสมัคร C-CES ทำงานด้วยความเสียสละ มีจิตอาสาโดยสมบูรณ์ และ C-CES มีความยินดี พร้อมกับเปิดโอกาสให้ท่านร่วมสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับ ทีมงานอาสาสมัคร อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าอาหาร และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม


ท่านสามารถให้การสนับสนุนด้วยการโอนเงินเข้า
บัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 736-279-5510
ชื่อบัญชี หสม.ซี-เซส เพื่อ "สร้างกรรมดี"